Nyt fra Bestyrelsen

NYT FRA BESTYRELSEN

Medlemsmøde på Samsø


Dagsorden


Siden sidst.


Valg:  Formand og Webmaster:  Kim ønsker ikke genvalg.

 

Bestyrelsesmedlen: Finn ønsker ikke genvalgKlubbens fremtid.