Nyt fra Bestyrelsen

NYT FRA BESTYRELSEN

Medlemsmøde Låsby Kro lørdagd.5.maj 2018

 

Fremmødte stemmeberettede medlemmer 23

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

 

Det årlige kontingent fortsætter med 100,00 kr. pr. mc.

 

Valg

 

Bestyrelsesmedlem Kim Ryltoft blev genvalgt uden modkandidat.

 

Kasserer Lise Brade ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsesmedlem René Nielsen ønsker ikke genvalg

 

Da der ikke var nogen der ønskede at opstille, kom bestyrelsen med et forslag om at bestyrelsen

 

blev ændret fra fem til tre personer. Det blev vedtaget af de fremmødte medlemmer.

 

 

Det blev ligeledes vedtaget at Kim Ryltoft bliver indsat som kasserer.

 

Der en medlemsnedgang fra 78 medlemmer til nu 61. Hvilket vi tror en meget normalt.