Tur Beskrivelse

Opstart Briefing.


Der er opstarts briefing kl. 09.15 hvor alle gør sig klar til afgang.


Afgang kl. 09.30 hvor vi vil lægge ud fra den Gamle grænsekro og kører mod nord, hvor vi kort efter vil passere en Genforenings sten på hvor højre side. Tryk Her for Yderligere information.

 

Det var her at Christian X steg på sin hvide hest inden han red over grænsen den 10 Juli 1920.


Her dreje vi til højre mod Øst og vil nu køre på små veje ned over Torning Mark.


Vi dreje mod Venstre ad Allervej hvor vi på vor Venstre side Passerer et Egetræ


Egetræet hedder »Kongens Ege« og er plantet den 26 September 1940 på Kong Christian X’s 70 års Fødselsdag.


Kort efter vil vi dreje til venstre op ad Kær Møllevej, hvor vi kommer frem til Kær Mølle.


Kær Mølle var i Perioden 1864 til 1920 en bevogtet grænseovergang og her stod grænse sten 125 og en Tysk grænsepæl. Grænsen gik lige gennem møllens stigbord og delte Mølleriet i to dele.

Hovedhuset og de Fleste møllebygninger, lå nord for grænsen, medens det meste af jorden og lidt færre bygninger lå syd for grænsen.


Vi fortsætter igennem Hejlsminde og kommer fra nord forbi et stort sommerhusområde og Hejlsminde havn.


Øen der kan ses, når man kigger ud over vandet er Brandsø der ligger lige midt i Lillebælt.

Øen er i dag ubeboet, men i 1950 var der 34 indbyggere.


Vi vil nu følge kysten, så tæt som muligt, uden at skulle udføre U Vendinger.


Undervejs vil vi komme forbi Sillerup Mølle, som vil være på vor venstre side.

Sillerup Mølle er den eneste vindmølle på Haderslev egnen, der endnu er bevaret og i stand til at male Korn.

Tryk her for Yderligere information.

 

Ørby er det tætteste vi kommer til indsejlingen til Haderslev Fjord, og herefter følger vi Fjorden hele vejen ind til Haderslev.


Hvis trafikken tillader det vil følge følgende rute, ellers vil vi køre uden om Hadderslev By midte.

I Haderslev vil vi følge Haderslev Nordhavn og Runde bækken der leder vand ud i Fjorden fra Haderslev Dam,

Hvorefter vi fortsætte af Haderslev Sydhavn.


Lige inden vi kommer til Haderslev Nordhavn vil vi lave et kort stop for at få samlet Motorcyklerne så vi kan følges igennem Haderslev, da vi her skal igennem nogle Lyskryds.

Ligeledes vil vi Stoppe op, hvis ikke kortegen er samlet ved Sydhavnen.


Vi vil nu fortsætte langs med Haderslev fjord mod Øst ud forbi Starup.

Efter Starup hede vil dreje mod Højre ad Grarupvej.


Når vi kommer til Hejsager vil vi søge ned mod Hejsager strand, hvor vi vil følge kysten ud mod Kelstrup.


Efter Kelstrup vil vi dreje til venstre mod Sdr. Vilstrup og fortsætte ned forbi Diernæs Strand.


I Dierneæs vil vi dreje til venstre og fortsætte ned til Sønderballe og forbi Sønderballe strand der ligger i Genner Bugt.


Genner bugt er en af de Dybeste Bugter i Danmark, her er der vand dybder på mere end 20 Meter.


Vi følger herefter Genner bugt om til Kalvø, hvor vi skal have frokost.


Kalvø er en fantastisk Perle i det sydlige Danmark.


Her har været et Stort Træskibs Værft, der i midten af 1800 tallet byggede nogle af Nordeuropas største og hurtigste handelsskibe som sejlede på de store Verdenshave.


Til venstre for Kroen finder vi Hovedbygningen hvor ejeren fra dengang boede. I dag er der et Museum.

Bagved Hovedbygningen var Bygmesterens Bolig.

Helt til Venstre bag ved Hovedbygningen var Værftssmedjen. Der er i dag en Bolig og nogle Toiletter tilknyttet havnen.

Den lange bygning imellem Værftssmedjen og Bygmesterens bolig hedder Nyboder.

Her var der Boliger til 10 arbejder familier der arbejdede på Værftet.


Verdensrekord


Mest berømt er skibet »Cimber«, der stævnede ud fra værftet i 1856.

Det 93 meter lange skib af clippertypen var dengang Nordeuropas største sejlskib, og det satte en bemærkelsesværdig verdensrekord, da det tilbagelagde strækningen mellem Liverpool og San Francisco på blot 103 dage.

Verdensrekorden holder stadig den dag i dag som den hurtigste sejlads med et træsejlskib mellem de to byer.


I takt med at antallet af sejlskibe blev reduceret i handelsflåden, mistede værftet på Kalvø sin betydning. Det sidste skib løb af stabelen i 1868, og værftet lukkede året efter.


her er et billede af hvordan der så ud på Kalvø dengang.