NYT FRA BESTYRELSEN

10. JUNI 2021:


Kort referat fra forårstræf maj 21.

Kontingent forhøjes årligt til 200 kr pr. person, som fortsat skal betales i januar.

Adminstrationen af hjemmesiden overgår til Tage Lund.

Opdateret medlemsliste foreligger. Medlemslisten Indeholder kun Betalende medlemmer.
16. SEPTEMBER 2019:


Kort referat fra efterårstræffet

Der er enighed om at hjemmesiden fortsættes i sin nuværende form, og gerne som primær informationskilde - alternativ  facebook. 


Diverse informationer kan stadig skrives under debatsiden, og så fremt der er billeder, eller turbeskrivelser kan disse sendes til mailadressen st-klubben@hotmail.com, hvorefter det vil blive lagt på hjemmesiden.


22. MAJ 2019:


Formanden bød velkommen til de fremmødte og orienterede kort om årets aktiviteter, hvilket begrænsede sig til forårstræffet og et enkelt kaffemøde.

Endvidere meddelte han ikke ønskede at genopstille til formandsposten, hvilket også gjorde sig gældende for bestyrelsesmedlem Finn Haldgaard Madsen som også var på valg.


Kassereren orienterede om økonomien, og hvilke udgifter der har været siden forårsmødet 2018. 

tillige med de forventede fremtidige gebyrer fra pengeinstitut (SparNord), og forventede krav om ændrede ejerforhold på konti. 

Som det ser ud lige i øjeblikket er der indbetalt rettidig kontingent fra 49 medlemmer, hvilket et færre end året før.


Dette gav anledning til en snak om klubbens fremtid, sammenholdt med valg til "bestyrelse". Det må siges at der var ikke mange der meldte sig på banen, så kampvalg blev undgået.

Efter lidt snak bordet rundt, blev der stillet foralag om at Thyboerne, der er rigt repræsenteret i klubben nok burde påtage sig denne opgave. 

Dette blev accepteret, og der var enighed om "bestyrelsen" øges til 5 personer frem til efterårstræffet 2019.

De fem: Ole Krogh, Poul Erik Krogsgaard, Per Sørensen, Jørn Larsen og Kim Ryltoft.

Administration af facebook overgår til Rene Jensen, da nuværende administrator Rita Bryde ikke ønskede at fortsætte.


Ansvaret for hjemmesiden er givet videre til den nye webmaster Stine Ryltoft.


Medlemslisten er nu ajourført., og findes dit navn der ikke skyldes det manglende kontingentbetaling.

Ønsker du fortsat at være medlem skal du bare betale, og vil blive tilføjet listen


Er der spørgsmål så kontakt Kim Ryltoft