NYT FRA BESTYRELSEN

10. JUNI 2021:


Kort referat fra forårstræf maj 21.

Kontingent forhøjes årligt til 200 kr pr. person, som fortsat skal betales i januar.

Adminstrationen af hjemmesiden overgår til Tage Lund.

Opdateret medlemsliste foreligger. Medlemslisten Indeholder kun Betalende medlemmer.Er der spørgsmål så kontakt Kim Ryltoft