NYT FRA BESTYRELSEN

10. JUNI 2021:


Kort referat fra forårstræf maj 21.

Kontingent forhøjes årligt til 200 kr pr. person, som fortsat skal betales i januar.

Adminstrationen af hjemmesiden overgår til Tage Lund.

Opdateret medlemsliste foreligger. Medlemslisten Indeholder kun Betalende medlemmer.
16. SEPTEMBER 2019:


Kort referat fra efterårstræffet

Der er enighed om at hjemmesiden fortsættes i sin nuværende form, og gerne som primær informationskilde - alternativ  facebook. 


Diverse informationer kan stadig skrives under debatsiden, og så fremt der er billeder, eller turbeskrivelser kan disse sendes til mailadressen st-klubben@hotmail.com, hvorefter det vil blive lagt på hjemmesiden.


Er der spørgsmål så kontakt Kim Ryltoft