ST-KLUB DANMARK


Velkommen til

Nyheder

10/06 21

Nyt fra bestyrelsen - kort referat fra forårstræf


05/02 21
Vi har nyt om efterårstræffet 2021, klik her for yderligere information


05/02 21
Debatsiden er nedlagt af tekniske årsager med leverandøren af serveren for debatsiden.

02/01 21
Godt nytår!

Efterårstræf - til overvejelse: Allinge på Bornholm i 10-11-12- september


  FORMÅLET MED KLUBBEN

-  Kort og godt: At hygge os sammen med andre rare mennesker.

   Alle ikke-larmende motorcykler er velkomne!